Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for maart, 2009

In de psychiatrische anamnese wordt onder andere aandacht besteed aan het uitvragen van wanen en hallucinaties. Even de definities:
Wanen: onjuiste persoonlijke overtuigingen betreffende de wereld om iemand heen (of betreffende het eigen lichaam). De overtuigingen worden volgehouden ondanks tegenspraak of ondubbelzinnig bewijs.
Hallucinaties: er is sprake van een zintuiglijke waarneming zonder dat het betrokken zintuig geprikkeld was. De patiënt ervaart deze waarneming als werkelijk.

Vragen die daarbij gesteld kunnen worden zijn:
– ruikt of ziet u wel eens iets vreemds wat u niet thuis kunt brengen?
– heeft u wel eens visioenen
– heeft u wel eens het gevoel dat uw gedachten beïnvloed worden door anderen of een andere macht?
– hebt u een speciale opdracht? Bent u in feite een voornaam persoon of een profeet?
– hebt u een bijzondere band met God? Staat u in regelrecht contact met hem? Ben u een uitverkorene? Waarom u juist?

Snappen jullie al waar ik heen wil? 

Juist, als je kijkt naar religies, dan kan je – gezien vanuit atheïstisch gezichtspunt – zeggen dat gelovigen gewoon hartstikke gestoord zijn. Ze denken immers dat er een god bestaat, ondanks dat er zoveel bewijs is voor de evolutietheorie en het bestaan van een god nog nooit aangetoond is. Katholieken gaan nog een stapje verder, die zouden gewoon in een gesticht gestopt moeten worden. Zij hebben namelijk de vreemde opvatting dat het stukje brood en die beker wijn door een kruisteken en het afroepen van een niet-bestaande geest die dingen doen veranderen het lichaam en bloed van hun heer, die zo’n tweeduizend jaar geleden gekruisigd is omdat hij vreemde verhalen vertelde over god die zijn vader zou zijn. Niet alleen geloven ze dit, ook hebben in de loop van de eeuwen verscheidene mensen verschijningen gezien zoals van de maagd Maria (nog zo’n vaag verhaal), zonder dat iemand dit ooit vastgelegd heeft op foto’s of op een andere manier dan via mondelinge en schriftelijke overlevering.

De enig mogelijke conclusie is dat gelovigen, en vooral katholieken last hebben van wanen en hallucinaties. Wat ze geloven kan natuurlijk niet waar zijn, maar ze blijven stug volhouden dat het wel zo is. Gekke mensen hoor…

Met dank aan mijn studiestof psychiatrie, het college psychiatrie van gisteren, Onze Lieve Heer (die – zo blijkt maar weer – toch wel enig gevoel voor humor heeft), en mijn lieve katholieke vrienden die ruiterlijk toegeven dat ze gewoon knettergek zijn.
Proud to be crazy!

(Overigens, het valt wel mee binnen de psychiatrie hoor. Wanen en hallucinaties zijn namelijk cultuurgebonden, en religie wordt gedeeld door een zodanig grote (!) groep mensen dat je niet van een psychiatrische stoornis kunt spreken. Toch zit er wel enig eng puntje in, maar ik neem aan dat jullie slim genoeg zijn om die uit de zin hiervoor te kunnen halen. Vanuit gelovig oogpunt kan je natuurlijk zeggen dat atheïsten compleet gestoord zijn, maar dat is weer een ander verhaal :P)

Advertenties

Read Full Post »

Naar aanleiding van de retraite een aantal weken geleden:

Eenieder is geroepen om te doen waarvoor hij of zij geschapen is, eenieder heeft een roeping. Voor de een zal dat het huwelijk zijn, voor de ander het priesterschap, maar te denken valt ook aan een roeping als leerkracht of als arts. voor iedereen is er een plek waar hij thuishoort, waar zijn geheel tot uiting kan komen, waar het hart van overslaat. Maar ook is volgens mij een roeping de plek waar je Gods liefde voor de mensen het beste tot uiting kan brengen, of je het nou bewust of onbewust doet. Ieder mens is uniek, ieder mens heeft eigen kwaliteiten. Zo zal ook iedereen Gods liefde anders uiten. De een doet dat misschien door daklozen op te vangen, een ander door erover te zingen en weer een ander doet dat door voor zijn medemens te bidden. Geen manier is superieur aan de ander, ze zijn allemaal waardevol: samen vormen ze één geheel. Maar hoe weet je wat je roeping is, wat jouw deel in het geheel is, wat Gods plan voor jou is. Daar zou ik je geen handleiding voor kunnen geven. Een stuk uit mijn eigen leven echter wel.

Lees verder…

Read Full Post »