Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for juni, 2012

Een paar jaar geleden organiseerde ik samen met een aantal andere jongeren activiteiten met protestantse inslag op een camping. In die tijd was ik net een beetje begonnen wat aan het geloof te snuffelen. Echt verschil tussen protestant en katholiek kende ik toen nog niet. Het waren Het waren mooie weken, waarin ik veel geleerd heb over het christelijk geloof. Ik heb gezien hoe mooi het kon zijn, en hoe enthousiast en vol van geloof de mensen van uiteenlopende leeftijden waren. Toch merkte ik ook toen al dat er wat miste. Hoe mooi en rijk het ook leek, het was tegelijkertijd arm.

Inmiddels zit ik wekelijks in de Mis, onbloedig offer van Christus, opgedragen door de priester, in lijn met de apostelen, en nog verder teruggaand tot de eerste priesters in het Oude Testament, in een prachtige kerk, versierd zoals ook de Ark van het Verbond in opdracht van God rijkelijk versierd was. Gezangen en wierook stijgen op als in de oude tempeldienst. We knielen, uiting van onze nederigheid maar meer nog in Aanbidding van God, we staan om ons geloof te belijden en we zitten om te luisteren naar het Woord van God zoals overgeleverd is.  We bidden tot God – Vader, Zoon en Heilige Geest – en doen dat samen met hen die ons in ver en recent verleden hierin zijn voorgegaan.

Alles wat we doen tot meerdere glorie van God. Vreugde om wat ons geschonken is, dankbaar voor de oneindige en onbegrijpelijke liefde en barmhartigheid van Hem die ons geschapen heeft en die ons Zijn eniggeboren Zoon geschonken heeft. Wetend en hopend op een leven hierna, waarin we Hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Ons laten voeden, elke dag van ons leven, om te leven zoals Hij het wil en hoe Hij ons geschapen heeft.

Thuis, in de prachtige familie van de Kerk van Christus op aarde. Een verscheidenheid in een overkoepelende eenheid, waarbij de Paus, opvolger van Petrus en plaatsbekleder van Christus op aarde, zichtbaar symbool van deze eenheid is. Hoe heerlijk de rijkdom van het katholieke geloof. Hoe heerlijk wat Hij ingesteld heeft en waar we dag en nacht in, van en door mogen leven.

Advertenties

Read Full Post »