Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘lijden’

Deze blog maakt onderdeel van uit van de reeks “wereldse gedachten bij de geheimen”, waarbij vanuit mijn dagelijkse oogpunt en beslommeringen naar de geheimen van de rozenkrans wordt gekeken. Vandaag het tweede deel van de droevige geheimen: Jezus wordt gegeseld.

Afbeeldingsresultaat voor jezus wordt gegeseldOm wie Hij was en wat Hij zei deden ze hem pijn. Ze sloegen hem tot bloedens toe. Hoeveel pijn en verdriet moet Hij gehad hebben. Nauwelijks kon Hij nog op zijn benen staan. De scene met de 39-lashes uit Jesus Christ Superstar vind ik al heftig genoeg, die uit de Passion of the Christ (naar ik begrijp waarheidsgetrouwer) dermate heftig dat blijven kijken nauwelijks mogelijk is.

Terwijl ik dit laatst bad, realiseerde ik me dat we allemaal wel eens pijn lijden om wie we zijn en om wat we zeggen en doen. Pijn door roddels, hatelijke opmerkingen, buitensluitingen of zelfs mishandeling. Net als bij Jezus worden mensen gepijnigd omdat ze niet meegaan in de lijn van de heersende opinie, omdat ze zich uit durven spreken, of gewoon omdat ze even wat anders zijn of anders doen.

Hoe meer geldt dat als christen, zeker in deze tijd. Het uitten dat je gelooft is vaak al genoeg om fronsende blikken te krijgen, zeggen dat je je ook probeert te houden aan wat Christus geleerd heeft zorgt regelmatig voor hatelijke opmerkingen. Internet is hier een krachtig medium in, zoveel hatelijkheid als daar te zien is. Het gaat tegenwoordig zover dat je steeds vaker tegenkomt (nationaal en internationaal) dat je niet je beroep meer uit mag of kan oefenen wanneer je bepaalde opvattingen hebt, gewetensbezwaren. Geld, baan of kinderen worden afgenomen omdat je Christus wil volgen.

Als Christen zal je dus lijden, deel worden in het lijden van Christus. Er is geen andere manier. Omdat je wanneer je voor Hem wil leven, je je leven geeft, en dus pijn lijdt omwille van Hem. Niet om heroïsch te zijn, maar uit liefde voor Christus.

En dan bedenk ik me. Wat een lafaard ben ik dan eigenlijk. Pijn lijden om Christus. Pijn lijden. Nee, dat wil ik niet. Negatieve commentaren, vrienden en familie verliezen, moeilijkheden met een baan. Daar zit ik dus echt niet op te wachten. En dan denk ik weer aan wat Jezus geleden heeft voor mij. En misschien, misschien dat ik toch maar die kant op moet. Want mijn lijden gaat waarschijnlijk niks zijn vergeleken met Zijn lijden. Een klein beetje pijn moet ik wel voor hem over kunnen hebben. Toch? Hoop ik.

En wie zal u kwaad doen, als gij ijvert voor het goede? Maar ook al moet gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Vreest hun bedreigingen niet en laat u niet verontrusten, heiligt in uw hart Christus als de Heer. Weest altijd bereid tot verantwoording aan alwie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. Maar verdedigt u met zachtmoedigheid en gepaste eerbied, en zorgt dat uw geweten zuiver is. Dan zullen die beschimpers van uw goede christelijke levenswandel beschaamd staan met hun laster. Hoeveel beter is het, zo God het wil, te lijden voor het goede dat men doet dan straf te ondergaan voor misdrijven. – 1 Petrus 3, 13-17.

Advertenties

Read Full Post »

“In Nederland doodt de dokter je”. Dat is de kop waar ik het níet over wil hebben, omdat deze geen recht doet aan de inhoud van het betreffende artikel. Over het betreffende artikel zelf en de commotie daaromheen wél. Ook mis ik een heel stuk achtergrondduiding en reflectie op de in mijn ogen eigenlijke problematiek, namelijk de maakbaarheid van het leven en de veronderstelde autonomie van de mens.

Hoewel de bewering dat in Nederlands dokters doden wel degelijk waar is (al schijnen er collegae te zijn die vinden dat wanneer ze iemand euthanaseren ze niet doden, wat me toch een beetje tegenstrijdig lijkt), is de inhoud van het artikel aanzienlijk genuanceerder en spreekt het van de actuele situatie in ons land en zorgen daaromtrent. En dus ook van het hellende vlak waar we op zitten.

Dit hellende vlak is er namelijk wel degelijk. Waar euthanasie eerst ging om hulp bij het einde maken aan iemands leven in uitzonderlijke medische situaties, is de indicatiestelling in de loop van de jaren steeds verder uitgebreid. Inmiddels wil men (vooral vanuit de politiek) zelfs mogelijkheden scheppen voor mensen die niet zozeer uitzichtloos medisch ondraaglijke lijden, maar voor eenieder die levensmoe is. In zoverre staat er in het artikel niks nieuws of onwaars.

De lading verontwaardigde reacties zijn echter niet mis. Samenvattend komt het ongeveer neer op: “hoe haalt deze bekrompen, religieuze politicus het in zijn hoofd om deze zo vooruitstrevende praktijken te bekritiseren en zelfs nog wel in het buitenland.” Aan het Nederlandse heilige huisje van het doden van mensen als ze ziek, moe of simpelweg ongewenst zijn, mag niet aangekomen worden, nee, het mag zelfs niet ter discussie gesteld worden.

Ik mis hierin veel échte reflectie op de situatie en op de uiting van de bezorgdheid van deze in mijn ogen zeer respectabele politicus. Ook van veel mijn collegae in de medische wereld, die zich thans in de discussie/verontwaardiging niet van hun mooiste en professioneelste kant laten zien (dit sluit dan helaas weer aan bij mijn ervaring tijdens mijn geneeskundestudie. Bij de niet-verplichte colleges ethiek was slechts een handvol van de 400 studenten uit het jaar aanwezig. Bij de ethiekcolleges die wel verplicht waren zou 99% zonder ook maar één kritische vraag direct een euthanasieverzoek inwilligen).

Laat ik vooropstellen dat niemand, wat je standpunt ook is, andere mensen lijden toewenst en dat eenieder vóór het helpen van onze lijdende medemens is. Op welke wijze dat mag (toelaatbaar is) en wat daarbij de overwegingen zijn, dat is wél een punt van discussie.

Een heel groot probleem waar ik hierin nog weinig over gelezen heb, is de maakbaarheid van de mens, van het leven. De keuze om je leven te laten beëindigen is namelijk ten zeerste hiermee verbonden. Net als met het begrip autonomie. Autonomie zowel in de zin van eigen keuzes maken als in de zin van zelfstandig zijn, los van anderen functioneren.

Het eerste aspect, de maakbaarheid van het leven, is inmiddels in meer of mindere mate een standaard onderdeel van ons denken. We willen van het begin tot het einde van het leven de regie hebben en het sturen zoals wij willen. Vanaf conceptie, tot opsporing en behandeling van (ook nog niet-zichtbare) aandoeningen en tot het uitblazen van de laatste adem toe. Het moet allemaal kunnen, en het liefste allemaal perfect, makkelijk, snel en zonder moeilijke aspecten. Soms lijkt het alsof we daar ook in geslaagd zijn. Niets is echter minder waar. Onzekerheden, ongeneeslijke aandoeningen, bijwerkingen van behandelingen maar ook aardbevingen en auto-ongelukken zijn slechts enkele voorbeelden van hoe het leven er toch steeds weer doorheen komt. Telkens blijkt ondanks onze beste intenties en inspanningen, de natuur zijn eigen gang te gaan. Het menselijk leven is niet volledig voorspelbaar, is niet helemaal te controleren. En ik denk dat we dat ook niet moeten willen.

In plaats van de natuur alsmaar krachtiger te onderdrukken, zouden we juist ook wat vaker ruimte moeten maken voor dit leven en accepteren dat sommige dingen zijn zoals ze zijn. Ook het sterven is zoiets. We kunnen het lijden hieromtrent verlichten, we kunnen mensen nabij zijn, maar ook dit proces lijkt soms (vaak) zijn eigen leven te leiden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een ingezonden brief van Piet Hein Eek in het NRC, over de situatie bij de dood van zijn moeder. Als we deze natuurlijke gang van zaken uit het oog verliezen, lijdt dat tot veel pijn, verdriet en onbegrip. In plaats van maar gewoon (zonder reflectie) doorgaan met ontwikkeling van de geneeskunde en wetgeving, zou het goed zijn eens wat meer stil te staan bij wáárom we dit eigenlijk doen, wat de gevolgen zijn voor zowel de samenleving als voor het individu en wat we hiermee voor signaal en mogelijk (valse) hoop aan mensen geven. Niet alles wat kan, moet ook.

Ook over het andere aspect, de autonomie, valt veel te zeggen. Het belangrijkste is om te beseffen dat we, ondanks dat we dat wel denken, we helemaal niet zo autonoom zijn in onze keuzes en in ons leven. Ik hoef maar even de wekelijkse uitgaven van het Medisch Contact te bekijken, een willekeurig dagblad open te slaan of in mijn eigen praktijk te kijken en het ene na het andere voorbeeld hiervan komt me tegemoet. Een mens is een wezen dat leeft in relatie tot anderen en met anderen. Er is altijd een wederzijdse beïnvloeding. Nooit zijn we volledig los in onze gedachten, keuzes én handelen. Denk hierbij zowel aan de bagage van het tot nu toe doorlopen leven, als aan bijvoorbeeld de familieomstandigheden, de financiële situatie of zelfs groepsdruk. Altijd zijn we in meer of mindere mate afhankelijk van en beïnvloed door anderen. Het is daarom maar de vraag of veel van de wensen rondom het levenseinde wel zo autonoom gedaan zijn als men wil doen lijken.

Als laatste punt wil ik nog opmerken dat ook in de medische wereld, anders dan het beeld dat nu geschetst wordt, er lang geen consensus bestaat over dit onderwerp. Er zijn veel artsen die geen euthanasie uit willen voeren, vaak vanuit hun levensovertuiging, maar niet altijd. Veel van degenen die het wel uitvoeren, lijken het toch geenszins makkelijk en vaak zelfs erg moeilijk te vinden. Over voltooid leven heeft de commissie-Schnabel zelfs een advies uitgebracht dat het niet wenselijk is hier een nieuwe wet voor in het leven te roepen en velen vinden het zelfs geen medische vraag. Dit is ook in lijn met het standpunt van het KNMG, dat op zich positief staat tegenover euthanasie.

In plaats van moord en brand te schreeuwen over een artikel dat de Nederlandse situatie beschrijft, kunnen we ons beter afvragen wat ons handelen beweegt, of we wel écht goed doen met alles wat we doen, en met name of we de autonomie en maakbaarheid van de mensen niet op het voetstuk zetten waar het eigenlijk niet hoort.

Read Full Post »

Inmiddels is de vastentijd een ruime week bezig. Net als voorgaande jaren beperk ik me qua eten oa tot alleen de drie maaltijden op een dag. Nu ben ik normaal gesproken een behoorlijke zoetekauw, en eet ik graag van alles lekkers tussendoor, direct uit de winkel of zelfgemaakt. Het zal niemand daarom verbazen dat het niet bepaald een pretje is om dat nu niet te doen.

Nu is deze blog niet om te klagen. Ik heb namelijk gemerkt dat deze pijn van het verlangen naar eten, me telkens weer de vraag doet stellen waarom ik dit eigenlijk doe. Waarvoor geef ik in vredesnaam dit lekkers op terwijl ik er zo naar verlang. Hoewel ik graag nu al bij vlagen de handdoek in de ring wil gooien, besef ik elke keer meer dat dit me meer stil doet staan bij het geloof dan vele andere dingen. Het raakt de kern van je leven: wat is er belangrijk, wat doet er echt toe, hoe erg heb ik mijn relatie met God eigenlijk lopen verwaarlozen, en hoe verhoudt mijn leven zich tot de antwoorden op die vragen.

Daarnaast is het ook een meeleven met, of beter gezegd, mede-lijden met. Met Christus welteverstaan. De vastentijd is een voorbereiding op Pasen, om dat goed en zuiver te kunnen vieren. Direct met Pasen verbonden is echter ook de kruisiging een paar dagen eerder. We lijden dus in feite mee met Christus, die op weg is naar zijn dood. Zijn stervensbed in feite. Het voelt voor mij dan ook niet meer dan gepast om daarbij de soberheid en de droefheid toe te laten en te ervaren.

Alleen, wanneer ik zelf ziek zou zijn zou ik ook graag willen dat mensen in mijn omgeving wel wat genieten van hun eigen leven. Het hoeft niet alleen kommer en kwel te zijn. Juist door te vasten, maar tevens je blik te vestigen op je relatie met God en ook al het moois dat Hij gegeven heeft, worden die twee zaken gecombineerd. Dat het een vreugdevol afzien mag zijn.

Read Full Post »